RM5.90
家乡人螺蛳粉(120G)/JIA XIANG REN LUO SHI FEN
Price RM5.90
Brand Jia Xiang Ren/家乡人
Availability In Stock
Quantity
Description
Highlight

那个地方流传着一个螺狮粉口头禅 ;闻着臭,看着馋,吃着香!

你喜欢吃螺狮吗?喜欢的,就不必多说了。

家乡人螺蛳粉

Jia Xiang Ren Luo Shi Fen

 

What's in the box

家乡人螺蛳粉 120G x Qty 1

Jia Xiang Ren Luo Shi Fen 120G x Qty 1